Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Hasznos linkek

 

Meghívó

2022-05-09

A Sághegy LEADER Egyesület 2022. május 17-én (kedden) 17.00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: 9756 Ikervár, József A. u. 85. (Művelődési Ház, nagyterem)

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés ugyanazon a helyen és napon, 17.30 órakor kerül megtartásra, a napirendi pontok változatlanul hagyása mellett.

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes!

Tervezett napirend:

1. Köszöntő

2. Beszámoló a két ülés között történtekről

3. A Sághegy LEADER Egyesület Felügyelőbizottságának 2021. évi beszámolója

4. A Sághegy LEADER Egyesület 2021. évi zárómérlegének elfogadása

5. A Sághegy LEADER Egyesület 2022. évi költségvetésének elfogadása

6. Egyebek

A tervezett napirend fontossága miatt mindenki megjelenésére feltétlenül számítunk!

Sághegy Leader Egyesület